Property & Finance

Sneller en meer woningen met de Transformatiefaciliteit

Ze spreken dagelijks met zowel Nederlandse als internationale financiers om vastgoedfinancieringen voor hun klanten te verkrijgen. Als intermediairs kennen Piet-Hein Wellink en Mark Hettinga van PROPERTY & FINANCE de markt als geen ander. 

Ze weten waar vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars tegenaan lopen en met welke uitdagingen zij kampen. Vooral wanneer het om transformatieprojecten gaat. Op de Nederlandse woningmarkt is de opdracht de komende jaren: bouwen, bouwen, bouwen. Er zijn veel nieuwe woningen nodig. Betaalbaar ook, zodat starters meer kansen krijgen. Eén van de oplossingen om snel veel huizen te bouwen, namelijk op oude industrie- en fabrieksterreinen, lijkt simpel. Toch is zo’n transformatie nog niet zo eenvoudig. Veel banken zijn terughoudend met het financieren van projecten als de juiste omgevingsvergunning en bestemming nog niet gereed zijn. De Transformatiefaciliteit biedt dan uitkomst, door die risicovolle voorfase wel te financieren. Zijn de vergunningen eenmaal rond, dan kunnen andere financiers het stokje weer overnemen. Piet-Hein Wellink en Mark Hettinga van PROPERTY & FINANCE zijn dan ook blij dat zij met de Transformatiefaciliteit nu ook een financieringsoplossing kunnen aanbieden voor de voorfase van transformatieprojecten.

Wat zien en horen jullie in de markt?

Wellink: “Bepaalde segmenten op de vastgoedmarkt krijgen makkelijker financiering dan andere. Op dit moment is het makkelijker geld te vinden voor woningen dan voor winkelvastgoed. Waar banken terughoudend zijn op bepaalde segmenten, zijn er juist weer andere financiers die hiervoor een alternatief bieden. Daarnaast zien we de financieringsbereidheid toenemen in andere segmenten, zoals zorg- en maatschappelijk vastgoed.”

Hoe zit het met het woningbouwsegment?

Hettinga: “Hoewel het woningtekort nijpend is, willen banken bij woningbouwprojecten wel eerst een omgevingsvergunning of een gewijzigd bestemmingsplan zien. Anders kleven er voor hen te veel risico’s aan. Zodra dat wel geregeld is, hebben banken meestal voldoende zekerheid om in te stappen. Maar tot dat moment is de Transformatiefaciliteit een zeer welkom tussenstation op het punt waar de markt nu faalt.”

Hoe helpt de Transformatiefaciliteit deze projecten in het voortraject?
Wellink: “Als ontwikkelaars de voorfase uit hun eigen middelen moeten betalen, kunnen zij minder projecten tegelijk opstarten. Met de Transformatiefaciliteit, die juist de cruciale voorfase financiert, verdwijnt dat probleem. Zo worden meer en sneller nieuwe woningen gebouwd. In een later stadium van zo’n project nemen reguliere financiers het weer over. De Transformatiefaciliteit creëert zo een mooie samenwerking met de ontwikkelaar en de financier. Op dit moment is deze constructie met vreemd vermogen de enige op de markt, tenzij er private investeerders zijn die het aandurven.”

Welke projecten hielpen jullie middels de Transformatiefaciliteit al aan financiering?

Hettinga: “Samen met vastgoedontwikkelaar RE:BORN kregen we de allereerste financiering uit de Transformatiefaciliteit voor een project in Hoofddorp. Hier wordt het oude postkantoor in het centrum getransformeerd tot woningbouwlocatie. In Buiksloterham in Amsterdam-Noord kregen we samen met Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling financiering voor project Poppies. Een industrielocatie maakt hier plaats voor zo’n 100 middenhuurwoningen. Met de creatieve oplossingen van de Transformatiefaciliteit kunnen onze klanten écht sneller verder met ontwikkelen.”

Meer weten?

Ben je op zoek naar meer informatie over de Transformatiefaciliteit? Lees dan hier verder!

Transformatiefaciliteit Property En Finance Header

"Met de creatieve oplossingen van de Transformatiefaciliteit kunnen onze klanten écht sneller verder met ontwikkelen."

Mark Hettinga