Vrouw Woonkamer Bank Ipad 2 665X436

Actuele rentetarieven

Hieronder vind je de actuele rentetarieven van de Toekomstbestendig Wonen regeling. Wij hanteren het rentetarief dat geldt op het moment dat jouw aanvraag bij ons binnenkomt. Rentedalingen of rentestijgingen na het moment van aanvragen bij SVn hebben geen invloed op de aan je aangeboden rente. Aan deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

Toekomstbestendig Wonen Lening Consumptief

Rente Toekomstbestendig Wonen Consumptief: 1,6%

 • Leenbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,- voor alle maatregelen. Voor Nul op de meter-woningen, het aardgasvrij maken van de woning of asbestsanering in combinatie met een energiemaatregel, bijvoorbeeld zonnepanelen is het leenbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-.
 • Looptijd tot en met € 15.000,- is 10 jaar.
 • Looptijd vanaf € 15.001,- is 15 jaar.
 • Maximale leeftijd is 75 jaar.
 • Geen afsluitkosten.
 • Annuïtaire lening.

Hoofdsom 
Bruto maandlasten Rente* Looptijd in maanden en aantal termijnen Totale kosten lening** Jaarlijks kostenpercentage***
€10.000,-  € 90,24  1,60% 120 € 10,829 1,61%
€ 25.000,-  € 156,32  1,60% 180 € 28.138 1,61 %

* De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van uw lening.
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Toekomstbestendig Wonen Lening Consumptief NOM, aardgasvrij en asbest

Rente Toekomstbestendig Wonen Comsumptief NOM, aardgasvrij en asbest: 1,6%

 • Leenbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,- voor alle maatregelen. Voor Nul op de meter-woningen, het aardgasvrij maken van de woning of asbestsanering in combinatie met een energiemaatregel, bijvoorbeeld zonnepanelen is het leenbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,-.
 • Looptijd tot en met € 15.000,- is 10 jaar.
 • Looptijd vanaf € 15.001,- is 15 jaar.
 • Maximale leeftijd is 75 jaar.
 • Geen afsluitkosten.
 • Annuïtaire lening.
Hoofdsom Bruto maandlasten Rente* Looptijd in maanden en aantal termijnen Totale kosten lening** Jaarlijks kostenpercentage***
€ 10.000,- € 90,24 1,60% 120 € 10,829 1,61%
€ 25.000,- € 156,32 1,60% 180 € 28.138 1,61 %

* De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van jouw lening.
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Toekomstbestendig Wonen Lening hypothecair

Rente Toekomstbestendig Wonen Hypothecair 10 jaar: 1,6%​ en Toekomstbestendig Wonen Hypothecair 20 jaar: 1,8%

 • Leenbedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor alle toegestane maatregelen.
 • Looptijd tot en met € 25.000,- is 10 jaar.
 • Looptijd vanaf € 25.001,- is 20 jaar.
 • Geen maximale leeftijd.
 • Afsluitkosten € 850,-. Deze kosten kun je meefinancieren.
 • Annuïtaire lening.
Hoofdsom Bruto maandlasten Rente* Looptijd in maanden en aantal termijnen Afsluitkosten Totale kosten lening** Jaarlijks kosten
percentage***
€ 25.000,- € 225,59 1,60% 120 € 850,- € 27.070 2,34%
€ 50.000,- € 248,24 1,80% 240 € 850,- € 59.578 2,00%

* De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van jouw lening.
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening

Rente Toekomstbestendig Wonen Verzilverlening: 1,7%

 • Leenbedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor alle toegestane maatregelen.
 • Looptijd is 75 jaar en maximaal 40 jaar rentedragend.
 • Minimale leeftijd 10 jaar vóór de wettelijke AOW leeftijd (58+), geen maximale leeftijd.
 • Geen maandlasten: jouw besteedbaar inkomen blijft gelijk.
 • Tot 80% van de WOZ/marktwaarde incl. overige hypothecaire inschrijvingen.
 • Afsluitkosten € 500,-. Deze kosten kun je meefinancieren.

Rente Verzilverlening hypothecair

Hoofdsom Bruto maandlasten Rente* Looptijd in maanden en aantal termijnen Afsluitkosten Totale kosten lening** Jaarlijks kostenpercentage***
€ 45.000,- N.v.t. Rente wordt jaarlijks bij de schuld opgeteld 1,70% 900 maanden en 40 jaartermijnen ineens achteraf te voldoen € 500,- € 88.343,- 1,80%

* De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag en staat vast voor 40 jaar. De rente komt niet in aanmerking voor fiscale aftrek.
** Er is rekening gehouden met het bijschrijven van de rente voor maximaal 40 jaar. 
*** Er wordt geen rekening gehouden met de rente die jaarlijks wordt bijgeschreven.  

Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening

Rente Toekomstbestendig Wonen Maatwerklening: 0,00%

 • Leenbedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- voor funderingsherstel, asbestsanering en energiemaatregelen.
 • Looptijd is maximaal 30 jaar. 
 • Geen maximale leeftijd.
 • Eerste drie jaar geen maandlasten, vervolgens maandlasten naar draagkracht. Periodiek vindt er een inkomenstoets plaats om te bepalen of je meer kunt gaan betalen.
 • Alleen als je niet in aanmerking komt voor een van de andere leenvormen.
 • Restschuldgarantie door provincie en gemeente.
 • Afsluitkosten € 950,-. Deze kosten kun je meefinancieren.
Hoofdsom Bruto* maandlasten na 3 jaar Rente** Looptijd in maanden en aantal termijnen Afsluitkosten Totale kosten lening*** Jaarlijks kostenpercentage****
€ 40.000,- € 123,46 0,00% 360 € 950,- € 40.000 0,18%

* Dit zijn de bruto maandlasten voor de Maatwerklening en Combinatielening, uitgaande van een situatie dat er na 3 jaar afgelost wordt.
** De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
*** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van jouw Maatwerklening en Combinatielening. 
**** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Toekomstbestendig Wonen Zakelijke lening kleine VvE’s

Rente Toekomstbestendig Wonen Zakelijke lening kleine VvE's: 1,8%

 • Voor VvE’s met maximaal 7 woningen/appartementen.
 • VvE’s die extra financiële zekerheid willen voor het gezamenlijk aangaan van de lening, kunnen een lening aanvragen met NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op de pagina van NHG.
 • Leenbedrag minimaal €2.500,- per VvE en maximaal €25.000,- per appartementsrecht.
 • Looptijd is 20 jaar.
 • Afsluitkosten: 1% van het leenbedrag met een minimum van € 1.500,- en een maximum van € 7.500,-.
 • Bij een lening met NHG betaal je teven een borgtochtprovisie.
Hoofdsom Bruto maandlasten Rente* Looptijd in maanden en aantal termijnen Afsluitkosten Kosten NHG Totale kosten lening** Jaarlijks kosten
percentage***
€ 7.500,- € 372,35 1,80% 240 €1.500,- € 450 € 89.364 2,10%

* De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van jouw lening.
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Toekomstbestendig Wonen Zakelijke lening grote VvE’s

Rente Toekomstbestendig Wonen Zakelijke lening grote VvE's: 1,8%

 • Voor VvE’s vanaf 8 woningen/appartementen.
 • Leenbedrag minimaal €20.000,- per VvE en maximaal €50.000,- per appartementsrecht.
 • Minimale leenbedrag per VvE is €20.000,-.
 • Maximale leenbedrag per VvE is €5.000.000,-.
 • Looptijd tot €500.000,- is 15 jaar.
 • Looptijd vanaf €500.000,- tot €1.000.000 is 20 jaar.
 • Looptijd vanaf €1.000.000 is 25 jaar.
 • Afsluitkosten: 1% van het leenbedrag met een minimum van € 1.500,- en een maximum van € 7.500,-.
Hoofdsom Bruto maandlasten Rente* Looptijd in maanden en aantal termijnen Afsluitkosten Kosten NHG Totale kosten lening** Jaarlijks kosten
percentage***
€ 750.000,- € 3723,50 1,80% 240 €7.500,- n.v.t. € 893.640 1,92%

* De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van jouw lening.
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.