Man Telefoon Bellen 665X436

Machtiging voor hulp bij de leningaanvraag

Helpt iemand van buiten de VvE je bij de aanvraag voor een lening? Dan willen we graag weten wie dit is. Je kunt deze persoon machtigen om je bij de aanvraag te begeleiden.

Met de ‘Machtiging tot begeleiding aanvraag VvE-lening’ kun je personen aan ons doorgeven die je helpen met de leningaanvraag. Denk aan een adviseur, VvE-beheerder, procesbegeleider of iemand uit de verduurzamingscommissie. Met de machtiging geef je als VvE-bestuur toestemming dat deze mensen namens de VvE gegevens mogen delen en ontvangen. De ingevulde machtiging stuur je mee met de leningaanvraag.