Echtpaar Man Vrouw Gesprek Laptop Eetafel 665X436

UBO-verklaring

Net als jij willen wij graag weten met wie we zaken doen. Zo zijn wij wettelijk verplicht om vast te leggen wie de Uiteindelijke belanghebbenden (ook ‘ultimate beneficial owners, UBO’s genoemd) van je VvE zijn en deze onder meer te toetsen op betrouwbaarheid. Laat ons weten wie de UBO’s zijn via de UBO-verklaring. De verklaring voeg je toe aan je leningaanvraag.

Wanneer ben je een UBO?

  • Je bent een UBO bij een VvE als je 25 procent of meer van de appartementsrechten hebt. Of als je 25 procent of meer van de stemmen mag uitbrengen.
  • Is er geen persoon die 25 procent van de appartementsrechten of stemmen heeft? Dan is er geen UBO. In dat geval moeten alle bestuurders van de VvE (namens de VvE leden) de UBO-verklaring invullen en ondertekenen.