Leningen

Starterslening Wassenaar

Een SVn Starterslening is een bijzondere Hypothecaire lening om je eerste woning aan te schaffen.

 • 15 jaar vaste rente en vaste looptijd van 30 jaar
 • Hertoetsmomenten en NHG-garantie
 • Verstrekking via de notaris
Aanvragen Berekenen

Kom ik in aanmerking voor deze lening?

Voordat u een lening kunt aanvragen, stelt de gemeente of provincie vast of u voldoet aan de voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie.

Voorwaarden Starterslening

Wassenaar

Om in aanmerking te komen voor deze lening heeft aanbieder Wassenaar voorwaarden opgesteld. Hiernaast ziet u in één oogopslag wat de voorwaarden voor de Starterslening zijn.

Condities van deze regeling

 • U kunt alleen een aanvraag doen als u een toewijzingsbrief van uw gemeente heeft ontvangen.
 • Bent u benieuwd welke voorwaarden en/of maatregelen voor uw gemeente gelden? Kijk dan op de website van uw gemeente.
 • www.wassenaar.nl/starterslening

Klik hier om de stappen voor het aanvragen van deze lening te bekijken.

Voorwaarden van deze regeling

 • De minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar.
 • De maximum leeftijd op het moment van aanvragen is 40 jaar.
 • De looptijd bedraagt 360 maanden.
 • De rentevastperiode bedraagt 180 maanden.
 • Van toepassing zijnde garantie NHG.
 • De SVn Starterslening bedraagt maximaal 20,0% van de koop(aanneem)som inclusief eventuele verbeter- of meerwerkkosten, óf de marktwaarde uit het taxatierapport. Voor de Starterslening rekenen we met het laagste bedrag van deze twee.
 • Met de SVn Starterslening is het Wel toegestaan om een bestaande woning aan te kopen.
 • Het minimale leenbedrag voor een bestaande woning is € 2500,-.
 • Het maximale leenbedrag voor een bestaande woning is € 40000,-.
 • De maximale koopsom voor een bestaande woning is € 405000,-.
 • Het is Wel toegestaan om verbeterkosten mee te financieren.
 • Het is Wel toegestaan om de verbeterkosten mee te nemen in de berekening van de SVn Starterslening.
 • Met de SVn Starterslening is het Wel toegestaan om een nieuwbouwwoning aan te kopen.
 • Het minimale leenbedrag voor een nieuwbouwwoning is € 2500,-.
 • Het maximale leenbedrag voor een nieuwbouwwoning is € 40000,-.
 • De maximale koop(aanneem)som voor een nieuwbouwwoning is € 405000,-. Dit is inclusief eventuele verbeter- of meerwerkkosten.
 • Het is Wel toegestaan om meerwerk mee te financieren.
 • Het is Wel toegestaan om de meerwerkkosten mee te nemen in de berekening van de SVn Starterslening.

Voorwaarden SVn

Een SVn Starterslening is een bijzondere Hypothecaire lening om je eerste woning aan te schaffen. Voor deze Hypothecaire lening is het noodzakelijk dat je eigenaar wordt van een woning waarop wij een hypotheekrecht kunnen vestigen. Het hypotheekrecht geeft ons de benodigde zekerheid en maakt het mogelijk om je woning te verkopen als je niet of niet volledig betaalt.

Er bestaan meerdere typen hypothecair krediet, denk hierbij aan verschillende aflosvormen zoals annuïtair, lineair en aflossingsvrij.

Wij verstrekken alleen Hypothecaire leningen met annuïtaire aflossing en enkele speciale vormen zoals de SVn Starterslening met een Combinatielening. De SVn Starterslening houdt rekening met je financiële draagkracht en kent hertoetsmomenten. Na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar van de looptijd kun je een hertoets aanvragen en wordt je draagkracht telkens opnieuw beoordeeld. Zodra je voldoende draagkracht hebt, ga je de SVn Starterslening met Combinatielening annuïtair aflossen.

De SVn Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie

Meer informatie

Kosten

 • Afsluitkosten: € 750,-.
 • Borgtochtprovisie NHG is 0,6% over de hoofdsom.
 • Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van de SVn Starterslening.
 • Overige kosten zoals kosten voor financieel advies, taxatie en notaris zijn voor eigen rekening.
 • Hertoetskosten: € 155,-.

Vragen?

Heb je algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kun je contact opnemen met SVn.
Heb je vragen over de specifieke voorwaarden van de verordening? Of wil je weten of er nog budget beschikbaar is voor deze lening? Dan kun je contact opnemen met de gemeente/provincie: afdeling Publiekszaken, tel. 14 070, starterslening@wassenaar.nl
Starterslening aanvragen

Gemeente Wassenaar biedt starters een kans op de woningmarkt met de Starterslening. Ga je een Starterslening aanvragen? Bekijk hieronder welke stappen je gaat doorlopen bij je aanvraag.