Funderingsproblematiek Header Nieuws

Advies nationale aanpak funderingsproblematiek uitgebracht

De funderingsproblematiek in Nederland wordt steeds groter. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) gevraagd advies te geven over een nationale aanpak ten aanzien van de funderingsproblematiek.

Dit advies, met de titel ‘Goed gefundeerd’, is onlangs verschenen. De aanpak vraagt in ieder geval om funderingsinformatie en samenwerking tussen de betrokken organisaties.

De volgende aanbevelingen zijn gegeven:

  1. Zorg voor goede informatie over de staat van de fundering van elk gebouw
  2. Voorkom funderingsschade
  3. Ondersteun eigenaren en huurders 
  4. Zorg voor subsidie en leenmogelijkheden
  5. Verbeter de uitvoering

De nu al bestaande leenmogelijkheden moeten worden verbeterd. Woningeigenaren kunnen nu alleen bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel terecht wanneer hun gemeente of provincie een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met het fonds. Om de leenmogelijkheden voor iedereen toegankelijk te maken, moet het fonds anders ingericht worden. Het fonds moet landelijk dekkend worden en zich richten op mensen die marktconform niet financierbaar zijn. SVn is fondsmanager van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Het rapport en achtergrondinformatie kan je hier vinden

En lees hier meer over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel