Beoordelen aanvraag

Hoe beoordelen wij uw aanvraag?

Als u een SVn Persoonlijke lening afsluit gaat u een financiële verplichting aan. U moet de afgesloten lening in maandelijkse termijnen binnen de afgesproken looptijd aflossen. Daarom moet uw financiële situatie voldoende stabiel zijn om de extra maandlasten van de nieuwe lening, bovenop alle overige vaste lasten die u al heeft, te kunnen dragen. We kijken naar de hoogte van uw inkomen, maar ook naar uw gezinssituatie en uw woon- en werksituatie.

Alleen op basis van een compleet dossier kunnen wij bepalen of u wel of niet in aanmerking komt voor de lening die u wilt aanvragen. De wet en regelgeving verplichten ons om deze gegevens bij u op te vragen. Wij zijn namelijk verplicht vanuit de wet om overkreditering te voorkomen. Dat is alleen mogelijk als wij inzicht hebben in alle gegevens.

U kunt erop vertrouwen dat wij op een zorgvuldige en integere manier met uw gegevens en informatie omgaan.

Veilig en verantwoord, wat is dat?

Wij zijn lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De VFN stelt net als de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een gedragscode op. De gedragscode VFN heeft leennormen opgesteld die mede bepalen of een lening veilig en verantwoord is.

Na beoordeling van uw financiële en persoonlijke situatie worden op basis van de leennormen en ons kredietbeleid bepaald of er in uw situatie een lening aan u kan worden verstrekt.

De VFN gedragscode legt niet alles vast, dat betekent dat wij als aangesloten geldgever zelf op details aan- en invulling kunnen geven. Deze aan- en invulling leggen wij vast in ons kredietbeleid. De belangrijkste onderdelen van het beleid zetten we hieronder voor u op een rijtje:

Identiteit

Van al onze klanten stellen wij nauwkeurig de identiteit vast. Aan de ene kant omdat we precies willen weten wie onze klanten zijn en aan de andere kant omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo moeten wij bijvoorbeeld ieder jaar doorgeven aan de Belastingdienst door wie welk bedrag bij ons geleend is en hoeveel rente er betaald is.

Om dat goed te kunnen doen is bepaalde informatie op uw identiteitsbewijs belangrijk. Wij controleren bijvoorbeeld of uw identiteitsbewijs niet als vermist staat geregistreerd. Het onzichtbaar maken van uw foto mag bijvoorbeeld wel, maar het onleesbaar maken van het documentnummer en controleregel niet.

BKR

Uw registratie bij BKR is heel belangrijk: uit een positieve registratie blijkt dat u voor eerdere leningen goed betaalgedrag heeft bewezen. Uit een negatieve registratie blijkt het tegendeel. Uw BKR registraties bepalen mede of u wel of niet in aanmerking komt voor een lening.

Inkomenssituaties

Als u in loondienst bent:

Als u in vaste dienst bent is een recente salarisstrook vaak voldoende. Onregelmatigheidstoeslagen en andere vaste bestanddelen zoals een vaste eindejaaruitkering tellen alleen mee indien dit voor de haalbaarheid van de financiering nodig is. Bestanddelen met een minder vast karakter rekenen we niet mee. Denk hierbij aan een prestatie-gebonden bonus, incidenteel overwerk of een winstdeling.

Bent u niet in vaste dienst? Heeft u bijvoorbeeld een tijdelijk contract en bent u korter dan een jaar in dienst bij uw werkgever? Dan rekenen wij met 70% van uw netto inkomsten.

Bij andere inkomenssituaties vragen wij vaak aanvullende gegevens bij u op.

Als u een eigen bedrijf heeft (zelfstandig ondernemer)

Uw jaarcijfers worden betrokken bij de krediettoets, wij werken met uw meest recente cijfers. Vanaf 1 juli elk jaar hebben wij de cijfers nodig van het voorgaande jaar. Wij kijken naar het totale plaatje van uw onderneming: dat wil zeggen omzet, winst, verlies, eigen vermogen en op- of juist neergaande trends.

Als u 58 jaar of bent ouder of u bent al met pensioen

Vanaf 58 jaar wordt uw pensioeninkomen betrokken bij de krediettoets. Informatie op mijn pensioenoverzicht.nl en/of informatie over lijfrentes zijn dan nodig voor de beoordeling.

Als u een uitkering heeft

Bij een uitkering is het belangrijk om de zekerheid of bestendigheid van de uitkering te bepalen. Ook al ontvangt u een uitkering gedurende een lange tijd en bent u er zeker van dat dit ook in de toekomst zo zal blijven; niet elke uitkering wordt door ons als bestendig bestempeld. Voorbeelden van uitkeringen die wij als bestendig inkomen mee kunnen nemen zijn:

1. Wajong

2. (WIA-) IVA

3. Nabestaanden pensioen

  • Uitkeringen zoals WIA-WGA, WAZ(O), nemen wij maar voor een deel mee.
  • Uitkeringen zoals Bijstand, IOW, IAOW, ZW zijn voor ons geen bestendig inkomen en nemen wij niet mee in onze berekeningen.
  • Uw netto uitkering moet blijken uit de aangeleverde bankafschriften. Per uitkering dient er een bankafschrift aangeleverd te worden.

Aangeleverde informatie of documenten roepen soms nieuwe vragen op

Natuurlijk werken wij het liefst zo efficiënt mogelijk en vallen we u zo min mogelijk lastig. Toch kunnen we niet voorkomen dat de door u aangeleverde informatie of documenten soms weer voor nieuwe vragen zorgen. We vragen informatie zo duidelijk mogelijk bij u op. Is het voor u nog steeds niet helder wat we bedoelen of wat we nodig hebben? Of wilt u graag meer uitleg waarom een document is afgekeurd? Neem contact met ons op, we helpen u graag! Klik hier voor onze contactgegevens.

Bekijk hier ons Privacyreglement

Bekijk hier de Gedragscode Consumptief Krediet van VFN