Realisatiefonds Schapen Aan Het Werk

Realisatiefonds voor energiecoöperaties

Het landelijk beschikbare Realisatiefonds maakt energieprojecten mogelijk. Alle lokale energiecoöperaties met een SCE- of SDE-subsidie kunnen een aanvraag voor financiering doen.

Nederland verduurzaamt. Iedereen moet hier zijn steentje aan kunnen bijdragen. Maar niet iedereen heeft een geschikt dak of überhaupt een eigen dak. En niet iedereen wil of kan de investering opbrengen. De energiecoöperaties in Nederland zijn een belangrijke schakel in de energietransitie. Speciaal voor deze groep biedt het Realisatiefonds een financiële oplossing.

Samen met Energie Samen, Rabobank, Triodos en ASN Bank, heeft SVn het Realisatiefonds voor energiecoöperaties opgezet. Het landelijk beschikbare Realisatiefonds maakt energieprojecten mogelijk. Alle lokale energiecoöperaties met een SCE- of SDE-subsidie kunnen een aanvraag voor financiering doen.

Wat is de Realisatielening?

Met de Realisatielening financieren energiecoöperaties een energieproject in de vorm van zonnepanelen op een dak of in een veldopstelling. Zowel het zonnesysteem als alle bijbehorende kosten zoals investeringen in installaties, aansluitkosten voor het net, begeleidings- en onderzoekskosten en meerwerkkosten kunnen met een Realisatielening worden gefinancierd.

Daarnaast is het mogelijk om de BTW mee te financieren. Zodra de BTW is terugontvangen dient dit bedrag afgelost te worden.

Overige kenmerken van de Realisatielening zijn:

 • De lening bedraagt minimaal €30.000,- en maximaal €1.000.000,- per project;
 • Voor leningen van €30.000 tot €100.000,- bedraagt de rente op dit moment 5,75%;
 • Voor leningen vanaf €100.000,- en  tot €1.000.000,- bedraagt de rente op dit moment 5,50%;
 • De lening heeft een looptijd van maximaal 13,5 jaar;
 • De lening is maximaal 75% van de totale investering;
 • Minimale eigen inbreng is 25%;
 • De lening is uitsluitend aan te vragen in combinatie met een afgegeven SCE- of SDE-subsidie;
  • Update november 2022: Goed nieuws! De tarieven van de SCE 2023 zijn bekend en veel beter ten opzichte van vorig jaar! Dat is goed nieuws van en voor energiecoöperaties en Vve's. Het basisbedrag voor zon wordt 0,131 euro voor grootverbruikaansluitingen en 0,140 euro voor kleinverbruikaansluitingen. SVn en Energie Samen helpen jouw coöperatie graag met het financieren en realiseren van een zonneproject. Op deze pagina vind je alle informatie hierover.
 • Het komt vaak voor dat de zonnepanelen worden geplaatst op een veld of een dak dat in eigendom is van een andere partij. Hiervoor zijn door de Nederlandse Vereniging van Banken (i.s.m. onder meer Energie Samen) modelaktes opgesteld: ‘Modelakte Opstalrecht Zonnestroomsysteem Veldproject’ en ‘Modelakte Opstalrecht Zonnestroomsysteem Dakproject’. Voor het verstrekken van de Realisatielening werken we ook met deze modelaktes. Klik hier voor meer informatie over het Model Opstalrecht Zonnestroomsysteem

Voor wie het Realisatiefonds?

Heeft je coöperatie een SCE- of SDE-subsidie aangevraagd voor een nieuw project? En is het project nog niet voor 100% gefinancierd? Dan kun je als lokale energiecoöperatie een beroep doen op het landelijke Realisatiefonds en een Realisatielening aanvragen.

Het Realisatiefonds is er speciaal voor:

 • Nederlandse Energiecoöperaties;
 • De coöperatie is eigendom van de leden en alle leden hebben individueel één stemrecht
 • De Energiecoöperatie voldoet aan de eisen van de WFT, Wwft en AFM;
 • De Energiecoöperatie beschikt over een IBAN van een Nederlandse bankinstelling en de participatie per lid is beperkt tot maximaal
  € 20.000,-;

Bekijk hier voor alle voorwaarden.

Wel een project maar nog geen coöperatie? Geen probleem!

Neem contact op met Energie Samen. Zij helpen je graag verder met het oprichten van een energiecoöperatie en het aanvragen van een financiering vanuit het Realisatiefonds.

Ook voor VvE’s bestaat er de mogelijkheid om een energiecoöperatie op te richten. Ook hier helpt Energie Samen om dit uit te voeren.

Wat is de rol van Energie Samen & SVn

Het aanvragen van de lening begint bij Energie Samen. Energie Samen adviseert de energiecoöperatie over de financieringsaanvraag en de haalbaarheid. Zodra de aanvraag compleet is dient Energie Samen het financieringsdossier in bij SVn.

Het Realisatiefonds wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Dat betekent dat SVn de Realisatielening verstrekt, beheert en administreert.

SVn beoordeelt het dossier en brengt bij positieve beoordeling een offerte uit. Zodra zowel de getekende offerte als de getekende akte van geldlening zijn ontvangen is de financiering definitief. Het geld komt dan via een bouwdepot beschikbaar.

Het fonds is gevuld met zogenaamd groen geld dat beschikbaar is gesteld door de Rabobank, Triodos en ASN Bank. Het Realisatiefonds verwacht daarmee de komende jaren tot ruim 1.000 lokale opwekprojecten te financieren.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het aanvragen van de Realisatielening? Lees het hier op de website van Energie Samen.

Bekijk hier de flyer met belangrijke informatie en verhalen.