Rentetarieven

Actuele rentetarieven

Bekijk de actuele rentetarieven van onze leningen. Wij hanteren het rentetarief dat geldt op het moment dat uw aanvraag bij ons binnenkomt. Rentedalingen of rentestijgingen na het moment van aanvragen bij SVn hebben geen invloed op de aan u aangeboden rente. Aan deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

Wilt u weten welke kosten SVn bij u in rekening brengt voor een aanvraag van een lening of een mutatie tijdens de looptijd van de financiering? Bekijk het kostenoverzicht

Rente Duurzaamheidslening

Voor Duurzaamheidsleningen tot € 7.500,- geldt het 10 jaar vaste rentetarief van de Duurzaamheidslening. Voor bedragen tussen € 7.500,- en € 25.000,- geldt het 15 jaar vaste rentetarief van de Duurzaamheidslening.

Hoofdsom Bruto maandlasten Rente* Looptijd in maanden en aantal termijnen Totale kosten lening** Jaarlijks kostenpercentage***
€ 15.000,- € 93,79 1,60% 180 € 16.882,20 1,61%
€ 10.000,- € 62,53 1,60% 180 € 11.255,40 1,61 %
€ 4.999,- € 45,11 1,60% 120 € 5.413,20 1,61 %

* De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van uw lening.
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Rente Starterslening

Om de hoogte van de Starterslening vast te stellen hanteren wij als toetsrente de door geldverstrekkers gepubliceerde 10 jaar vaste rentetarieven voor hypothecaire geldleningen met NHG. De toetsrente is op dit moment 4,10%. Het rentepercentage, dat geldt voor het bepalen van de maandtermijnen van de Starterslening, is het 15 jaar vaste rentetarief van de Starterslening.

Hoofdsom Bruto* maandlasten na 3 jaar Rente** Looptijd in maanden en aantal termijnen Afsluitkosten Borgtocht
provisie NHG
Totale kosten lening*** Jaarlijks kosten
percentage****
€ 30.000,- € 144,90 3,60% 360 € 750,- € 180,- € 46.947,60 3,95%
€ 20.000,- € 96,60 3,60% 360 € 750,- € 120,- € 31.298,40 4,07%
€ 10.000,- € 48,30 3,60% 360 € 750,- € 60,- € 15.649,20 4,45%

* Dit zijn de bruto maandlasten voor de Starterslening en de Combinatielening, uitgaande van een situatie dat er na 3 jaar afgelost wordt.
** De rente staat voor 15 jaar vast. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Rente over de Combinatielening is nooit fiscaal aftrekbaar. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
*** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van uw Starterslening en Combinatielening. 
**** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Rente Blijverslening

Rente Blijverslening consumptief

Voor de consumptieve Blijverslening geldt het 10 jaar vaste rentetarief consumptief. 

Hoofdsom Bruto maandlasten Rente* Looptijd in maanden en aantal termijnen Totale kosten lening** Jaarlijks kostenpercentage***
€ 5.000,- € 46,68 2,30% 120 € 5.601,60 2,32%
€ 10.000,- € 93,36 2,30% 120 € 11.203,20 2,32%

* De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van uw lening.
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Rente Blijverslening hypothecair

Voor hypothecaire Blijverslening t/m € 10.000,- geldt het 10 jaar vaste rentetarief hypothecair. Voor hypothecaire Blijverslening vanaf € 10.001,- geldt het 20 jaar vaste rentetarief hypothecair.

Hoofdsom Bruto maandlasten Rente* Looptijd in maanden en aantal termijnen Afsluitkosten Totale kosten lening** Jaarlijks kostenpercentage***
€ 10.000,- € 87,61 1,00% 120 € 850,- € 10.513,- 2,86%
€ 25.000,- € 122,95 1,70% 240 € 850,- € 29.508,- 2,09%

* De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van uw lening.
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Rente Verzilverlening

Voor de Verzilverlening geldt het 40 jaar vaste rentetarief Verzilverlening. Wij hanteren het rentetarief dat  geldt op het moment dat de aanvraag bij ons binnenkomt.

Rente Verzilverlening hypothecair

Hoofdsom Bruto maandlasten Rente* Looptijd in maanden en aantal termijnen Afsluitkosten Totale kosten lening** Jaarlijks kostenpercentage***
€ 25.000,- N.v.t. Rente wordt jaarlijks bij de schuld opgeteld. 1,70% 900 maanden en 40 jaartermijnen ineens achteraf te voldoen. € 500,- € 49.091,- 1,70%

* De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag en staat vast voor 40 jaar. 
** Er is rekening gehouden met het bijschrijven van de rente voor maximaal 40 jaar. 
*** Er wordt geen rekening gehouden met de rente die jaarlijks wordt bijgeschreven.  

Rente Stimuleringslening en Maatwerklening

Voor de Stimuleringslening en de Maatwerklening bepaalt de gemeente/provincie haar eigen rentetarief. Dit rentetarief is bijvoorbeeld gebaseerd op het 5, 10 of 15 jaars SVn rentetarief min een korting. In de verordening of de toewijzing van uw gemeente/provincie vindt u welk rentetarief of korting zij hanteren. 

Het 5 jaars SVn rentetarief is 2,90%
Het 10 jaars SVn rentetarief is 3,20%
Het 15 jaars SVn rentetarief is 3,60%

Hieronder een aantal rekenvoorbeelden.

Voorbeeldberekening Stimuleringslening hypothecair

Hoofdsom Bruto maandlasten Rente* Looptijd in maanden en aantal termijnen Afsluitkosten Totale kosten lening** Jaarlijks kostenpercentage***
€ 25.000,- € 92,41 2,00% 360 € 850,- € 33.268,- 2,28%

* De rente is vast gedurende de gehele looptijd en wordt bepaald door uw gemeente/provincie. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van uw lening.
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Voorbeeldberekening Stimuleringslening consumptief

Hoofdsom Bruto maandlasten Rente* Looptijd in maanden en aantal termijnen Totale kosten lening** Jaarlijks kostenpercentage***
€ 15.000,- € 96,53 2,00% 180 € 17.375,40 2,02%
€ 10.000,- € 92,02 2,00% 120 € 11.042,40 2,02%
€ 5.000,- € 46,01 2,00% 120 € 5.521,20 2,02%

* De rente is vast gedurende de gehele looptijd en wordt bepaald door uw gemeente/provincie. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van uw lening.
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Voorbeeldberekening Maatwerklening hypothecair

Hoofdsom Bruto* maandlasten na 3 jaar Rente** Looptijd in maanden en aantal termijnen Afsluitkosten Totale kosten lening*** Jaarlijks kostenpercentage****
€ 30.000,- € 133,63 2,90%
360 € 950,- € 43.296,12 3,26%
€ 20.000,- € 89,09 2,90% 360 € 950,- € 28.865,16 3,39 %
€ 10.000,- € 44,54 2,90% 360 € 950,- € 14.430,96 3,82%

* Dit zijn de bruto maandlasten voor de Maatwerklening en Combinatielening, uitgaande van een situatie dat er na 3 jaar afgelost wordt.
** De rente is vast gedurende de gehele looptijd en wordt bepaald door uw gemeente/provincie. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
*** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van uw Maatwerklening en Combinatielening. 
**** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.