Fonds Sofie Svn

Stadshavens Ontwikkelingsfonds (SOFIE)

Het Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie (SOFIE) is op initiatief van de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam opgericht in 2013 en heeft twee doelstellingen.

SOFIE richt zich op:

  1. Energietransitie in Zuid-Holland
    SOFIE richt zich op het bundelen van de energievraag in de gehele provincie Zuid-Holland. Bijvoorbeeld door restwarmte uit het havengebied te gebruiken voor de verwarming van woningen in de regio Rotterdam.
  2. Verbeteren vestigingsklimaat in Rotterdam
    Naast de energietransitie in Zuid-Holland helpt het fonds ondernemers met het verbeteren van de vestigingslocaties in het Rotterdamse Stadshavengebied en Rotterdam-Zuid. Geld uit het fonds kunnen ondernemers onder meer gebruiken voor het financieren van sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden of het opknappen van winkelpanden.

Het duurzame karakter van SOFIE

SOFIE is nadrukkelijk geen subsidiepot en heeft een revolverende werking. Dit betekent dat de betaalde rente en aflossing terugstromen in het fonds. Het geld komt op die manier opnieuw beschikbaar voor nieuwe leningen. Zo kan SOFIE met hetzelfde geld meerdere projecten financieel ondersteunen. SVn heeft voor SOFIE een bedrag van ca. € 20 mln. in beheer.

Betrokken partijen

Het Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie is een initiatief van de gemeente Rotterdam en is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). SOFIE behoort samen met de Haagse fondsen ED en FRED tot de succesvolle JESSICA fondsen. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is fondsmanager van deze JESSICA fondsen.

Meer weten?

Lees hier meer over SOFIE en zien aan welke projecten SOFIE al heeft bijgedragen?

Neem contact op met Nico van Est

Nico is fondsmanager van het Stadshavens Ontwikkelingsfonds (SOFIE) namens SVn.