Fondsen

Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie

Er is een woningtekort in Nederland. Met name in de stedelijke regio’s is de vraag naar woningen groot en loopt het woningtekort in rap tempo op. Nu gaan goede plannen nog te vaak niet door, vanwege onvoldoende voorfinanciering. Loopt u hier tegen aan? De Financieringsfaciliteit Binnenstedelijk Transformatie kan voor u uitkomst bieden. De transformatiefaciliteit biedt kortlopende geldleningen om de voorfase van woningbouwprojecten te financieren, zodat initiatiefnemers sneller kunnen starten met de (her)ontwikkeling van deze locaties.

Wat is het?

 • Transformatie van bedrijfs- of industrielocaties tot woningbouw
 • € 38 miljoen door het Rijk beschikbaar gesteld
 • Voorfinanciering met gunstige voorwaarden
 • Zakelijke leningen van €1.000.000 tot €3.500.000
 • Maximale looptijd van 5 jaar

Voor wie?

De transformatiefaciliteit verstrekt leningen aan initiatiefnemers (ontwikkelaars) van transformatieprojecten. Initiatiefnemers van deze projecten zijn rechtspersonen.

Beschikbaar in 50 gemeenten

De transformatiefaciliteit concentreert zich op projecten in de 50 Nederlandse gemeenten met een groot verwacht woningtekort. Bekijk de lijst van 50 gemeenten waar tot 2020 de hoogste, absolute woningtekorten verwacht worden.

Ook projecten in een gemeente die niet in de lijst met 50 gemeenten is opgenomen, met aanzienlijke regionale woningtekorten kunnen gemotiveerd aanspraak maken op de transformatiefaciliteit. 

Wat is het doel?

Het doel van de transformatiefaciliteit is het financieren van voorinvesteringen om binnenstedelijke (bedrijfs- of industrie) locaties te transformeren tot woningen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft hiervoor € 38 miljoen beschikbaar gesteld. Wanneer de onzekerheden uit de voorfase zijn weggenomen en de bouwfase van start gaat, kunnen de aanvragers overgaan tot herfinanciering.  

SVn beoordeelt, verstrekt en beheert

De transformatiefaciliteit is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de BNG Bank en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). SVn is aanspreekpunt voor initiatiefnemers en geïnteresseerden en begeleidt u stap voor stap door het aanvraagproces.

De geldleningen worden vanuit de transformatiefaciliteit verstrekt door SVn (geldverstrekker) in de vorm van aflossingsvrije (achtergestelde) leningen. 

Belangrijkste voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor een financiering vanuit de transformatiefaciliteit, moet een project tenminste aan een aantal voorwaarden voldoen. De aanvrager moet onder meer kunnen aantonen dat:

 • Het project in beginsel zicht heeft op een sluitende business case;
 • Het project bijdraagt aan noodzakelijke voorinvesteringen om complexe, binnenstedelijke locaties te transformeren naar woongebieden;
 • Het project past binnen het lokale, door gemeenten en provincies geformuleerde, beleid;
 • Reguliere financiering niet (voldoende) beschikbaar is;
 • Er sprake is van cofinanciering (senior lening);
 • De financiering vult het gat tussen eigen vermogen en vreemd vermogen.

Financiering aanvragen

Bent u betrokken bij een project met interesse in deze faciliteit? Dan nodigen we u van harte uit voor deze werksessie, waarin u uw kennis verdiept en de kansen en mogelijkheden van de Transformatiefaciliteit ontdekt.Vanaf medio januari 2019 worden aanvragen door SVn in behandeling genomen. Een financiering vanuit de transformatiefaciliteit aanvragen? Of heeft u een concreet initiatief of lead? Neem contact op met onze manager fondsontwikkeling, Richard Luigjes.

T         088 253 9458
M        06 5121 3724
E         R.Luigjes@SVn.nl

Neem contact met ons op

Wilt u meer (algemene) informatie over de achtergronden van de transformatiefaciliteit? Bent u op zoek naar de eindverantwoordelijke voor de faciliteit? Neem contact op met onze fondsmanager, Nico van Est.

T         088 253 9427
M        06 5731 5801
E         N.Est@SVn.nl

Nico van Est

Fondsmanager

Nieuws / 15-06-2020

Meer kansen voor starters op de woningmarkt door “Week van de Starter”

Nieuws / 13-05-2020

Kwik-Fit garage in Maarssen wordt omgebouwd tot woningen