Expo Vastgoed Header

129 nieuwe woningen in Uithoorn dankzij EXPO Vastgoed en Transformatiefaciliteit

Nu is het voormalige WAPO-terrein in Uithoorn nog een bedrijfsterrein, maar vanaf eind 2022 is het voor honderden mensen een thuis.

Locatie: Uithoorn
Ontwikkelaar: Expo Vastgoedontwikkeling B.V.
129 woningen
Oplevering: eind 2022

EXPO Vastgoed Ontwikkeling ontwikkelt hier, met een cofinanciering van de Transformatiefaciliteit, het woongebied ‘de Thamenhof’.

De 129 nieuwe woningen verrijzen op een bijzondere plek. Ze liggen namelijk dicht bij de vuurlijn, die onderdeel is van de Stelling van Amsterdam. Deze vroegere verdedigingslinie rond de hoofdstad staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. EXPO heeft het nabijgelegen terrein gekocht, gaat de oude bedrijfspanden slopen en het terrein bouwrijp maken. De eerste ontwikkelfase, totdat de bouw kan worden gestart, vraagt veel eigen geld van ontwikkelaars. Dat eigen geld zit gedurende de ontwikkelfase vast in projecten en kan niet worden besteed aan de ontwikkeling van een ander woningbouwproject. De Transformatiefaciliteit kan in die gevallen uitkomst bieden.

Peter Kerklaan, directeur van EXPO Vastgoed Ontwikkeling uit Bleiswijk, ondervond dat ook bij de locatie in Uithoorn. “Banken zijn niet bereid een projectontwikkeling tot start bouw te financieren zolang er geen onherroepelijke omgevingsvergunning ligt.”

Met een lening uit de Transformatiefaciliteit kunnen projectontwikkelaars, zolang er nog geen onherroepelijke vergunningen liggen, wél aankloppen voor een financiering voor het verwerven, saneren en bouwrijp maken van binnenstedelijke locaties.

De locatie waar de Thamenhof verrijst, neemt in Uithoorn een zichtbare plek in. Peter Kerklaan: “De locatie ligt aan de ontsluitingsweg van Uithoorn en vormt dus de entree van de plaats Uithoorn. Aan de andere zijde van de locatie zijn in het verleden al woningen gebouwd. Maar de entree wordt dus nu nog half gevormd door een verouderd bedrijfsterrein met overwegend autogarages.”

Daar komt dus verandering in. Maar de nieuwbouw is om nog een andere reden gewenst. Kerklaan: “Deze locatie, de Thamenhof, is een van de weinig beschikbare locaties waar nog woningbouw mogelijk is in de gemeente Uithoorn.” De gemeente ligt in de woningmarktregio Amsterdam, een regio met een hoge woningbouwopgave. In de regio Amsterdam is het tekort aan betaalbare woningen nijpend.

Woningmarktregio’s en betaalbaarheid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft samen met mede-initiatiefnemer SVn tijdens de jaarlijkse evaluatie besloten de Transformatiefaciliteit meer in lijn te brengen met de Woningbouwimpuls. Het Rijk helpt en stimuleert provincies, gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars met verschillende instrumenten om de woningbouw te versnellen. De Woningbouwimpuls en de Transformatiefaciliteit zijn twee van die landelijke instrumenten.

De Transformatiefaciliteit is een financieringsinstrument voor ontwikkelaars. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt en beheert de leningen uit de Transformatiefaciliteit. SVn beoordeelt de financieringsaanvragen van ontwikkelaars.

Nico van Est, fondsmanager bij SVn, licht toe: “Per 1 oktober 2020 zijn twee voorwaarden aangepast. De Transformatiefaciliteit is opengesteld voor gemeenten in woningmarktregio’s met een zogenaamde ‘gemiddelde’ en ‘hoge’ woningbouwopgaven. Daarnaast richten we ons nog meer op betaalbaarheid. Bij ieder project streven we naar ten minste 50 procent betaalbare woningen. Zo willen we met de Transformatiefaciliteit een verschil maken, met zoveel mogelijk betaalbare woningen, juist in de regio’s met de grootste druk op de woningmarkt.”

 

Amersfoort 2

Artist impression

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over dit project? Klik dan hier verder!

Amersfoort 2

"Deze locatie, de Thamenhof, is een van de weinig beschikbare locaties waar nog woningbouw mogelijk is in de gemeente Uithoorn."

Peter Kerklaan

Ook samen investeren met maatschappelijke impact?

Duurzaam financieren met hoog maatschappelijk rendement

Investeren met maatschappelijke impact is bijdragen aan het verbeteren van wonen en leven in Nederland. SVn biedt financieringsoplossingen op het gebied van volkshuisvesting, energietransitie en stedelijke vernieuwing. Daarmee maken we plannen van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mogelijk die te klein, te arbeidsintensief of te risicovol zijn voor andere financiers. 

Ook samen impact maken
Doe jij mee?