Fondsen

Energiefonds Den Haag (ED)

Den Haag maakt het ondernemers mogelijk om belangrijke investeringen te doen die bijdragen aan nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Haagse binnenstad. Duurzaam en innovatief ondernemerschap zijn daarbij de uitgangspunten.

ED: mede mogelijk gemaakt door Europa

ED is een initiatief van de gemeente Den Haag en wordt mede mogelijk gemaakt door geld vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Naast ED is ook het Fonds voor Ruimte en Economie Den Haag (FRED) opgericht, dat investeringen in duurzame kleinschalige bedrijfsruimte mogelijk maakt.

ED investeert in uw toekomst

Investeren in duurzame energievoorziening

Den Haag heeft de ambitie in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Voor veel projecten die hier aan bijdragen is het lastig een commerciële financiering rond te krijgen. Daarom is in 2013 het Energiefonds Den Haag (ED) opgericht. Met (co)financieringen vanuit ED worden belangrijke investeringen in duurzame energievoorziening mogelijk, waardoor energieprojecten wel door kunnen gaan.

Revolverend fonds

Om plannen te realiseren, kunnen initiatiefnemers aanspraak maken op een lening uit ED. In tegenstelling tot subsidies is dit fonds revolverend: geleend geld wordt met rente terugbetaald en komt weer beschikbaar voor nieuwe leningen. Dankzij ED kunnen sociaal en economisch belangrijke projecten in deze tijd van terughoudende banken toch doorgaan.

Mogelijke projecten

Het Energiefonds Den Haag is specifiek opgezet om zakelijke projecten te (co)financieren die de uitstoot van schadelijke stoffen in de stad Den Haag omlaag brengen. Denk hierbij aan projecten die gericht zijn op verbetering of uitbreiding van stedelijke verwarming- en (koeling)netwerken, die gevoed worden met natuurlijke energiebronnen zoals aardwarmte, biomassa of zeewater.

Andere mogelijke projecten zijn verduurzaming van de totale energievoorziening van kantoorgebouwen en flats in het centrum en de aanleg van warmtenetwerken voor meerdere gebouwen. Projecten als deze zijn meestal grootschalig en komen vaak moeizaam tot stand. Het Energiefonds Den Haag kan een plan net dat duwtje geven waardoor het wél doorgaat.

Bekijk de video over de 1e lening uit ED

Voorwaarden voor (co)financiering vanuit ED

Kansrijke projecten die inspelen op de duurzaamheidsopgave van Den Haag door de uitstoot schadelijke stoffen te verminderen, komen in aanmerking voor een (co)financiering vanuit ED. Het project moet daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De aanvrager moet aantonen dat:

  • De effecten zichtbaar zijn binnen de gemeentegrenzen van Den Haag.
  • Financiering tegen marktvoorwaarden is niet of slechts voor een deel mogelijk is (marktfalen).
  • Het project een grote maatschappelijke meerwaarde oplevert.
  • Het project financieel levensvatbaar is en beschikt over een economisch en technisch goed businessmodel.
  • Het project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Financiering vanuit ED aanvragen

Financiering vanuit ED aanvragen? ED is een JESSICA-fonds. Lees meer over onze JESSICA-fondsen.

Neem contact met ons op

Ziet u mogelijkheden voor projecten die moeilijk tot stand komen? Of wilt u meer informatie over het aanvragen van een lening? Neem contact op met onze manager Fondsontwikkeling Richard Luigjes.

T 31 (0)88 253 94 58
M (0)6 512 137 24
E r.luigjes@svn.nl

Nico van Est

Fondsmanager

Aardwarmte
Nieuws / 29-11-2018

Zes vragen over Aardwarmte Vogelaer

Floating farm
Nieuws / 29-11-2018

JESSICA-fondsen krijgen een vervolg