Reales Alphen Header

190 nieuwbouw appartementen vervangen leegstaand kantoorpand Alphen aan den Rijn

Op de locatie aan de Dr. A.D. Sacharovlaan in Alphen aan den Rijn staat nu nog een leegstaand kantoorgebouw. Na sloop maakt dit plaats voor de bouw van 190 appartementen in een mix van koop en huur.

Locatie: Alphen aan den Rijn
Ontwikkelaar: Reales
190 woningen
Oplevering: 2023

Ontwikkelaar Reales kocht de locatie aan om kwalitatieve woningbouw in de gemeente Alphen aan den Rijn toe te voegen en het gebied leefbaar en groen te maken.

Het kantoorpand van drie tot vijf verdiepingen deed ooit dienst als hoofdkantoor van L’Oréal. Inmiddels staat het al een tijdje leeg. “Het gebouw ligt aan het spoor, op vijf minuten lopen van het trein- en busstation”, vertelt Marc Snijders, directeur van Reales. “Die goede aansluiting op het openbaar vervoer is gunstig, want Alphen aan den Rijn kent mede gezien de centrale ligging in de Randstad een hoge vraag naar woningen. Het project sluit daarom ook goed aan op de versnellingsstrategie die de gemeente eind 2019 inzette.”

Plannen vormen doe je samen met de buurt

In samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn stelde Reales een buurtparticipatieplan op. Snijders: “Bezonning, zichtlijnen, bouwhoogte, verkeer, parkeergelegenheid: allemaal zaken die je vooraf kenbaar en bespreekbaar wilt maken voor de definitieve planvorming. We voeren dit project uit in overeenstemming met omwonenden om zo tot een optimale afweging van belangen te komen. Dat is een uitdagend proces, omdat we met de toevoeging van 190 nieuwbouwappartementen een aanzienlijke verdichting op de locatie realiseren.”

Leven in de stad, met rust en kwaliteit van groen

“Naast buurtparticipatie is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van het project”, vervolgt Snijders. “De gemeente heeft hoge, duurzame eisen. Het is de ambitie van Alphen aan den Rijn om in 2050 vrij te zijn van fossiele brandstoffen en energie- en CO2-neutraal te zijn. Met warmte- en koudeopslag, hoge isolatiewaardes en de inzet van zonnepanelen zoeken we hier met de woningen aansluiting op. En ook particulieren stellen hier steeds hogere eisen aan. Daarnaast gaat duurzaamheid verder dan het energielabel van een woning. Daarom staan ook leefbaarheid en de natuur centraal. Met een groene omgeving, inpandige parkeergelegenheid en ruimte voor recreëren, ontstaat er een locatie waar mensen graag verblijven. Leven in de stad, maar met de rust en de kwaliteit van een groene omgeving.”

Transformatiefaciliteit zorgt voor haalbaarheid tijdens de voorfase
Voor de plankosten, om de investering en ontwikkeling mogelijk te maken, wist Reales van de mogelijkheden van de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie (kortweg: Transformatiefaciliteit). Zij klopten daar eerder aan voor een project in Breda. Snijders: “Voor ons is dit echt een uitkomst, omdat de Transformatiefaciliteit juist tijdens de voorfase van woningbouwtransformaties financiering biedt. Daarvoor kun je als ontwikkelaar niet bij een reguliere bank terecht, waar ontwikkelrisico’s uit een project moeten zijn. Dankzij de financiering konden we ook in dit project aanzienlijk versnellen en zorgen dat de hoognodige woningen op korte termijn gerealiseerd worden.”

Transformatiefaciliteit Alphen (C) Sushilla Kouwen

Roel Hommel (l) en Frans Hennekam (c) Sushilla Kouwen

Gemeente Alphen aan den Rijn over het project

Gerard van As, wethouder Ruimtelijke Ordening: “Er is in Alphen aan den Rijn een groot tekort aan (betaalbare) woningen. Daar komt bij dat er in deze plaats over een paar jaar zo goed als zeker onvoldoende ruimte is om in de lokale woningbehoefte te voorzien. Vanuit de provincie Zuid-Holland wordt nadrukkelijk gestuurd op het benutten van binnenstedelijke locaties middels transformatie, herstructurering en verdichting. De stationsomgeving waarin de Dr. A.D. Sacharovlaan ligt, is bij uitstek een gebied dat zich hiervoor leent. Zo kunnen we blijven voorzien in de vraag naar binnenstedelijk wonen. Het plan van Reales past goed bij het gedifferentieerde woningbouwprogramma van de gemeente Alphen aan den Rijn, waarmee de woonfunctie in de stationsomgeving wordt versterkt.”

Lees ook het artikel op Woningmarktbeleid waar fondsmanager Nico van Est en Reales directeur Marc Snijders in een interview meer vertellen over dit project.

Of lees meer op de website van Reales

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over dit project? Klik dan hier verder!

Transformatiefaciliteit Sk Svn Transloc Alphen 6

"Dankzij de financiering konden we ook in dit project aanzienlijk versnellen en zorgen dat de hoognodige woningen op korte termijn gerealiseerd worden."

Marc Snijders

Ook samen investeren met maatschappelijke impact?

Duurzaam financieren met hoog maatschappelijk rendement

Investeren met maatschappelijke impact is bijdragen aan het verbeteren van wonen en leven in Nederland. SVn biedt financieringsoplossingen op het gebied van volkshuisvesting, energietransitie en stedelijke vernieuwing. Daarmee maken we plannen van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mogelijk die te klein, te arbeidsintensief of te risicovol zijn voor andere financiers. 

Ook samen impact maken
Doe jij mee?