Alkmaar Reales Header

Alkmaar krijgt een nieuwe entree: Zuiderhaven

Wat er nu nog bij ligt als een versteend bedrijventerrein langs het Alkmaars kanaal, wordt de komende jaren getransformeerd in een levendige woon-werk omgeving met een mix van woningen, appartementen, veel groen en een jachthaven.

Locatie: Alkmaar
Ontwikkelaar: Reales
1150 woningen
Oplevering: 2024 (fase 1)

Dit wordt het derde transformatieproject van vastgoedontwikkelaar Reales, waarbij ze in de opstartfase slim gebruik maken van de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie.

Reales is sinds 2009 actief op de Nederlandse markt, als risicodragend projectontwikkelaar met een focus op binnenstedelijke herontwikkelingen. Reales is geen onbekende voor het team achter de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie, ook wel Transformatiefaciliteit genoemd. Eerder heeft Reales transformatieprojecten met behulp van deze financieringsfaciliteit kunnen starten. Omdat beide financieringen inmiddels volledig zijn afgelost, is er weer ruimte ontstaan voor het financieren van een nieuw project: Zuiderhaven in Alkmaar (zie ook het kader Projecten Reales en de Transformatiefaciliteit).

Bedrijventerrein Overdie

Begin 2017 is de eerste aanzet gegeven voor de herontwikkeling van een deel van het bedrijventerrein Overdie, met een specifieke focus op de strook langs het Alkmaars Kanaal aan het Zeglis. Reales zag de potentie van het gebied en heeft daar positie ingenomen, en in overleg met de gemeente is een visie opgesteld waarbij de gehele strook langs het Zeglis herontwikkeld kan worden naar een mix van hoogwaardig werken, wonen en verblijven. In de huidige situatie bestaat het gebied uit een versteend industrieterrein met enkele grote bedrijven zoals Sterk Beton, IJzerwerf Overdie en Stad Alkmaar Logistiek en wat kleinere bedrijven en leegstaande kavels. Reales is samen met de gemeente en de bedrijven in overleg om deze bedrijven te verhuizen naar bedrijventerrein Boekelermeer.

Begin 2019 heeft de gemeente de kanaalvisie voor de herontwikkeling langs het gehele kanaal vastgesteld. De afgelopen twee jaar is er door Reales intensief gewerkt aan de vertaling van de kanaalvisie naar een integraal stedenbouwkundigplan. De ontwikkeling ziet op hoofdlijnen toe op circa 1.150 woningen. Deze zullen gefaseerd ontwikkeld worden in fases, te weten Zeglis I t/m VI.

Alkmaars Kanaal

De nieuwbouwplannen bij Overdie maken onderdeel uit van een grootschalig project ‘Alkmaars Kanaal’ dat Alkmaar de komende 15 jaar moet gaan voorzien van zo’n 15.000 nieuwe woningen. Lees er hier meer over.

Hoe komt Zuiderhaven er uit te zien?

Hoe ziet het gebied rondom de bocht in het kanaal – met nu al de bijnaam De Gouden Bocht- er over acht jaar uit? De wijk krijgt de naam Zuiderhaven met als titel op de website: “Een nieuwe entree voor Alkmaar.” Marc Snijders, directeur van Reales, vertelde eerder aan het Noord-Hollands dagblad: “De nieuwe wijk wordt een ‘bonte’ mix van grondgebonden- en stadswoningen, appartementen, penthouses, loftwoningen en duplex appartementen (met 2 etages).” De woningen worden aangesloten op stadswarmte, gecombineerd met een warmte- koudeopslag zodat de woningen duurzaam gevoed kunnen worden. Naast de diverse type woningen waarvan 33% zich in het sociale segment bevinden, komt er ook veel groen. Een kwart van het gebied wordt ingericht met parken, bomen en ruimte voor recreatie en horeca. Ook zal de komst van een jachthaven een centrale ontmoetingsplek gaan vormen. Parkeerplekken komen zoveel mogelijk ondergronds.

Fase 'Zeglis I'

Fase I telt circa 220 woningen waarvan een deel in het betaalbare segment gerealiseerd zal gaan worden. Voor het aankopen van de percelen en een deel van de plankosten die betaald moeten worden om te komen tot een onherroepelijke omgevingsvergunning, heeft Reales, net als bij eerdere transformatietrajecten, een financiering afgesloten uit de Transformatiefaciliteit (zie kader). En dat is precies waar deze faciliteit voor bedoeld is: om in de beginfase van een transformatieproject een versnelling te kunnen maken. Voor dit deelproject gaan naar verwachting in 2023 de eerste palen de grond in. Voor de gehele ontwikkeling van alle fases verwacht Reales een doorlooptijd van vijf tot acht jaar. Ook met de gemeente wordt gekeken waar het proces versneld kan worden, dan wel in omvang uit te breiden.

Projecten Reales en de Transformatiefaciliteit

Ook de projecten in het Cosunpark in Breda en recenter op de locatie van een oud leegstaand kantoorpand in Alphen aan de Rijn zijn mede tot stand gekomen met een financiering uit de Transformatiefaciliteit. Reales heeft de leningen van SVn voor die twee projecten inmiddels afgelost. Met de inzet van vreemd vermogen uit de Transformatiefaciliteit ontstaat ruimte voor Reales om de investeringen in het grootschalige project in Alkmaar deels te kunnen financieren. Hierdoor ontstaat voor Reales weer de mogelijkheid om het eigen vermogen te spreiden over meerdere projecten. Dit resulteert in een financiële armslag om meerdere betaalbare binnenstedelijke woningbouwprojecten op soms lastige locaties tot ontwikkeling te brengen.

Brug naar Zuiderhaven

Het plan voor de bouw van de ‘Bestevaerbrug’, de oeververbinding tussen Ouddorp en Overdie, houdt de gemoederen binnen de gemeente al lang bezig. Dit plan maakt onderdeel uit van de mobiliteitsvisie van de gemeente. Komt die er wel of niet? En wordt het een autobrug of alleen voor fietsers en voetgangers? Welke impact krijgt de komst van de nieuwe wijk langs het kanaal op het verkeer? De visie doorloopt momenteel de participatiefase. Marc Snijders verwacht dat komende zomer, na de verkiezingen, de knoop zal worden doorgehakt. Welk scenario het wordt, zal van invloed zijn op de bereikbaarheid van Zuiderhaven. Snijders vertelde aan het Noord-Hollands Dagblad dat Reales voor beide opties al plannen heeft uitgewerkt. Zodra het besluit is genomen kan dan de juiste bestemmingsplanaanvraag gestart worden. “We willen de vaart er graag inhouden”, aldus Snijders.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over dit project? Klik dan hier verder!

Alkmaar Transformatiefaciliteit Impressie 2 Reales

"De nieuwe wijk wordt een ‘bonte’ mix van grondgebonden- en stadswoningen, appartementen, penthouses, loftwoningen en duplex appartementen (met 2 etages)."

Marc Snijders

Ook samen investeren met maatschappelijke impact?

Duurzaam financieren met hoog maatschappelijk rendement.

Investeren met maatschappelijke impact is bijdragen aan het verbeteren van wonen en leven in Nederland. SVn biedt financieringsoplossingen op het gebied van volkshuisvesting, energietransitie en stedelijke vernieuwing. Daarmee maken we plannen van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mogelijk die te klein, te arbeidsintensief of te risicovol zijn voor andere financiers. 

Ook samen impact maken
Doe jij mee?