Rivium Header Foto

Van leegstaand bedrijvenpark naar nieuw stedelijk gebied

Bedrijventerrein Rivium wordt in de krant vaak als schoolvoorbeeld van leegstaand kantorenvastgoed genoemd. Het kende jarenlang zelfs de grootste leegstand van Nederland, terwijl in de omliggende regio er een toenemende behoefte aan woonruimte is ontstaan.

Locatie: Capelle aan den IJssel
Ontwikkelaar: Magis Real Estate
700 woningen
Oplevering: 2026

Magis Real Estate werkt samen met de gemeente en nog vier andere vastgoedpartijen om het gebied grootschalig te transformeren naar een volwaardig woon-, werk- en recreatiegebied. De eerste fase beslaat zo’n 5.000 woningen, allerlei voorzieningen, horeca en detailhandel. “Het nieuwe Rivium moet een volwaardige stad worden.” 

Ambitieuzer denken

“We hebben in 2017 een eerste pand gekocht met als doel het te transformeren naar appartementen. Met dat plan zijn we naar de gemeente gegaan. De wethouder deelde vervolgens zijn ambities voor het gebied met ons en benadrukte dat we groter mochten gaan denken dan alleen het aanpakken van één van de 75 kantoorpanden,” vertelt Robin Zweers, partner bij Magis Real Estate. 

“Wat er toen is ontstaan, kun je uniek noemen. Er waren op dat moment nog vier andere ontwikkelaars bezig met soortgelijke ideëen. Op een organische manier is er een hechte coalitie ontstaan tussen alle partijen die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben, een situatie die niet vaak voorkomt bij een gebiedsontwikkeling van dergelijke grootte,” licht Zweers verder toe. In 2023 is een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin concrete afspraken zijn gemaakt met de gemeente over het hele plangebied. De ontwikkelaars gaan samen 4.500 woningen van de in totaal 5.500 woningen met bijbehorende voorzieningen ontwikkelen. In deze eerste fase zal Magis Real Estate circa 700 woningen realiseren. 

Rivium Boxed Picture

Ambitieuze dichtheid en fijne voorzieningen

Het te ontwikkelen gebied van Magis Real Estate krijgt een ambitieus hoge woondichtheid. Zweers: “We werken aan voorzieningen die bijdragen aan het woonplezier, die het er fijn wonen maken. Denk daarbij aan scholen, een mooi ingericht plein aan de waterkant met horeca, winkels en zelfs plannen voor een theater.” Hiervoor is in het verleden de gerenommeerde gebiedsontwikkelaar West8 aangehaakt, die veel ervaring heeft met dergelijke complexe opgaven. 

Een aandachtspunt is het openbaar vervoer. De ligging ten opzichte van centrum Rotterdam is heel gunstig, maar het gebied is nu nog niet goed omsloten door OV, terwijl autobezit straks geremd gaat worden. “Het OV gaat flink geintensiveerd worden. Er komen deelauto’s, zelfrijdende busjes en snelfietsroutes, maar ook gaat er een watertaxi varen die je met 12 minuten in Rotterdam centrum afzet. We bouwen op deze manier een plek waar mensen straks gaan wonen om een toekomst op te bouwen en vrienden te maken.” 

Samen ondernemen

Het project van Magis Real Estate maakt deel uit van een eerste fase, verdeeld over drie zelfstandig te ontwikkelen projectdelen. Er komen woningen voor diverse doelgroepen, naar de maatstaven van de gemeente en passend bij de grote woningopgave van Nederland. Daarom sluit het project perfect aan bij de Transformatiefaciliteit. Zweers tot slot: “De mogelijkheid om samen te werken met SVn is gelukkig op ons pad gekomen. SVn is een betrouwbare en ondernemende financier, die bereid is om ook in zo’n grootschalig project in de risicovolle voorfase tot start bouw een lening te verstrekken. Het meedenken en snel handelen, zijn kenmerken van de samenwerking die in het oog springen.” 

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over de Transformatiefaciliteit?

Rivium 1

“De mogelijkheid om samen te werken met SVn is gelukkig op ons pad gekomen. SVn is een betrouwbare en ondernemende financier, die bereid is om ook in zo’n grootschalig project in de risicovolle voorfase tot start bouw een lening te verstrekken. Het meedenken en snel handelen, zijn kenmerken van de samenwerking die in het oog springen.”

Robin Zweers

Ook samen investeren met maatschappelijke impact?

Duurzaam financieren met hoog maatschappelijk rendement

Investeren met maatschappelijke impact is bijdragen aan het verbeteren van wonen en leven in Nederland. SVn biedt financieringsoplossingen op het gebied van volkshuisvesting, energietransitie en stedelijke vernieuwing. Daarmee maken we plannen van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mogelijk die te klein, te arbeidsintensief of te risicovol zijn voor andere financiers. 

Ook samen impact maken
Doe jij mee?