Consunpark Breda Transformatie Gebouw Woningen Spelende Kinderen 665X436

Gebouw renoveren of verduurzamen

Met een zakelijke lening kan jij als ondernemer of vereniging investeren in duurzame plannen en draag je meteen bij aan een maatschappelijk doel. Daarnaast gebruik je mogelijk minder energie en zou je een deel van je investering op die manier kunnen terugverdienen.

SVn zakelijke Stimuleringslening

De SVn zakelijke Stimuleringslening kan met of zonder hypothecaire zekerheid worden verstrekt. Voor de hypothecaire vorm van deze lening is het wel noodzakelijk dat je eigenaar bent van een (onder)pand waarop wij een hypotheekrecht kunnen vestigen. Voor zakelijke lening zonder hypotheek wordt een onderhandse akte gesloten of een authentieke akte bij de notaris. Ontdek of deze lening bij jou past en download de productinformatie.

BNG Duurzaamheidsfonds voor verduurzamen gebouwen

Het BNG Duurzaamheidsfonds financiert zakelijke projecten met een maatschappelijk doel. Wij leveren hiermee een bijdrage aan een toekomstbestendige, energie-neutrale samenleving. Het BNG Duurzaamheidsfonds is een initiatief van BNG Bank. SVn is fondsmanager en aanspreekpunt voor initiatiefnemers en geïnteresseerden. Lees meer over het fonds.

Stadshavens Ontwikkelingsfonds (SOFIE)

Het Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie (SOFIE) is door de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam opgericht en heeft als doelen: de energietransitie in Zuid-Holland en het verbeteren van het vestigingsklimaat in Rotterdam. Meer over dit fonds.

Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED)

Het Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) is opgericht door gemeente Den Haag en draagt bij aan een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en een gezonde economie in Den Haag. Met behulp van aanvullende leningen wordt er geïnvesteerd in (de aantrekkelijkheid van) bedrijfsruimtes in Den Haag. Zowel voor de verbouwing van bestaande ruimten, als voor nieuwbouw of de aankoop van een bedrijfspand is financiering vanuit FRED een mogelijke financiële oplossing. Ontdek meer over dit fonds.

Energiefonds Den Haag voor energieopwek (ED)

Het Energiefonds Den Haag, ED, is een initiatief van de gemeente Den Haag en ondersteunt duurzame energieprojecten in de Haagse stad en in de provincie Zuid-Holland. ED is gericht op hernieuwbare energiebronnen die bijdragen aan een klimaatneutraal Zuid-Holland in 2040. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van aardwarmte in plaats van aardgas of het gebruik van biomassa. Bezoek de website voor meer informatie.

Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is een investeringsfonds voor duurzame projecten in Friesland. Het fonds is in het leven geroepen als partner voor Friese duurzaamheidsprojecten en kan zowel investeren, (co)financieren als adviseren bij financiering van projecten. In aanmerking komen zakelijke projecten die aantoonbaar tot reductie van uitstoot van broeikasgassen leiden en tevens een toegevoegde waarde hebben voor de werkgelegenheid in Friesland. Voorbeelden zijn aardwarmte, zonne-energie, biomassa maar ook energiebesparing in de bebouwde omgeving. Kijk voor meer informatie op de website van FSFE.

Beschikbare leningen voor ondernemers

Samen met 327 gemeenten, 9 provincies en 23 woningcorporaties biedt SVn leningen aan. Deze instanties bepalen ieder voor zich welke oplossingen ze bieden.

Fout bij het ophalen van de gemeenten. Probeer het later opnieuw.

Bezig met zoeken van leningen …

Fout bij het ophalen van de zoekresultaten. Probeer het later opnieuw.

{{ filteredSearchResults.length }} resultaten gevonden

Er zijn geen leningen gevonden voor {{ loanPurposeLabel }} in gemeente {{ currentMunicipality }}.

{{ currentMunicipality }} biedt wel onderstaande leningen aan:

{{ filteredSearchResults.length }} resultaten gevonden.

{{ formatParticipantSubTitle(participant) }}

Contact opnemen

Ben je ondernemer en heb je een vraag over een lening of fonds? We helpen je graag verder.