Meer informatie en voorwaarden

Hoe werkt de SVn Starterslening precies?

De SVn Starterslening bestaat uit twee leningdelen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

  • Leningdeel 1: de Starterslening. Dit deel los je tijdens de looptijd annuïtair af.

  • Leningdeel 2: de Combinatielening. De Combinatielening loopt tijdens de looptijd op, zolang je de maandlasten voor de beide leningdelen niet kunt betalen.

De rente over het eerste leningdeel is meestal fiscaal aftrekbaar (hypotheekrente-aftrek). De rente van de Combinatielening is nooit fiscaal aftrekbaar.

Je betaalt de eerste 3 jaar geen rente en geen aflossing voor de Starterslening en de Combinatielening. De rente wordt door je gemeente/provincie/Corporatie betaald. De aflossing van de Starterslening  ‘betaal’ je met de Combinatielening, waardoor de Combinatielening de eerste 3 jaar altijd oploopt.

Wanneer je inkomen na 3 jaar niet genoeg is om de gehele maandtermijn van de beide leningdelen te betalen, loopt de hoofdsom van de Combinatielening verder op met de aflossing van de Starterslening.

Hoe beoordelen wij je aanvraag?

Als wij je aanvraag voor een SVn Starterslening beoordelen, voeren wij een financiële toets uit. Met deze toets bekijken wij in eerste instantie hoeveel geld je nodig hebt om de woning aan te kopen. Daarna kijken wij naar hoeveel je kunt lenen bij  een reguliere bank. Daarbij houden we rekening met je inkomen, en eventuele erfpachtcanon, partneralimentatie en studieschuld. Het verschil is in principe de hoogte van je Starterslening tot het maximum wat je gemeente per lening beschikbaar stelt. Als je veel spaargeld of andere bezittingen hebt, kan de SVn Starterslening worden verlaagd.

Bij het beoordelen van je aanvraag volgen wij in principe de voorwaarden en normen van NHG. Op sommige punten wijken wij echter af van NHG of hebben wij aanvullende eisen. Meer over NHG 

Ben je nieuwsgierig naar de hoogte van jouw Starterslening? Via de pagina van jouw gemeente kan je een proefberekening doen. Zoek je gemeente op via de zoekbalk bovenaan.

Maandlasten en Hertoets

Bij de SVn Starterslening heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten. Je betaalt geen rente en aflossing van de lening. Na 3 jaar ga je normaal gesproken starten met betalen van het afgesproken maandbedrag. Kan je op dat moment de maandlasten niet (volledig) betalen? Dan vraag je een hertoets aan.

De hertoets is een financiële toets die wij uitvoeren om te bepalen of je het afgesproken maandbedrag kan betalen. Indien dit niet het geval is, ga je voor een nieuwe periode een maandlast betalen die wél past bij het inkomen van je huishouden. Het is ook mogelijk dat wij met je afspreken dat je die periode opnieuw geen maandlasten hebt.

Na het 3e, 6e, 10e en 15e jaar heb je de mogelijkheid om een hertoets aan te vragen. We kijken dan steeds of je inkomen genoeg is om de maandlasten van beide leningdelen te betalen. Als je geen hertoets aanvraagt start je met het betalen van het volledige bedrag aan rente en aflossing op beide leningsdelen. Aan het uitvoeren van de hertoets zijn kosten verbonden. Je kan op het moment van hertoetsing zelf online berekenen of het voor jou zin heeft om een hertoets aan te vragen. 

Uit je hertoets kan blijken dat je:

  1. Voorlopig niets kan betalen. (Je gemeente/provincie/Corporatie betaalt de volledige rente en je Combinatielening loopt verder op.)
  2. Alleen een deel van de rente kan betalen. (Je gemeente/provincie/Corporatie betaalt de rest van de rente en je Combinatielening loopt verder op.)
  3. De volledige rente en aflossing over beide leningdelen kan betalen. (Je gemeente/provincie/Corporatie betaalt niets meer voor je en beide leningdelen lopen voortaan af.)

Op het moment dat je de volledige rente en/of aflossing betaalt, los je op beide leningdelen af en is het niet meer mogelijk een hertoets aan te vragen.

Als je inkomen onvoldoende blijft om tijdens de looptijd af te lossen, dan is het mogelijk dat je aan het einde van de lening met een restschuld zit.

Kijk hier voor meer uitleg over de hertoets

Wanneer los je de lening af?

Als je inkomen onvoldoende blijft om tijdens de looptijd af te lossen, dan is het mogelijk dat je de lening aan het einde niet of maar gedeeltelijk hebt afgelost. Aan het einde van de looptijd moet je het bedrag van de lening wel in één keer terugbetalen. Dit kan je dan bijvoorbeeld doen met spaargeld of met de verkoopopbrengst van je woning. Tijdens de looptijd mag je de SVn Starterslening altijd (helemaal of in delen) aflossen, zonder extra kosten.

Restschuld

Er zal alleen sprake zijn van restschuld bij de einde van de looptijd, indien je niet de (volledige) maandtermijnen hebt betaald gedurende de looptijd door dat uit een hertoets is gebleken dat er op dat moment geen ruimte was voor terugbetaling van de lening. De lening wordt in geval van een restschuld aan het einde van de looptijd van 30 jaar aflossings-/ en rentevrij verlengd, totdat de woning wordt verkocht of de leningnemer overlijdt. De NHG borg van Startersleningen is annuïtair dalend, zowel de Startersleningen als de Maatwerkleningen zal geen garantie vanuit NHG meer hebben na afloop van de looptijd van 30 jaar.

Twijfel je of het voor jou verstandig is om een SVn Starterslening af te sluiten? Neem dan contact op met een financieel adviseur. 

Terug naar de Starterslening