Deelnemersovereenkomst

Word deelnemer van SVn

Om als provincie of gemeente een lening aan te bieden, moet u deelnemer zijn van SVn. In de deelnemingsovereenkomst wordt deze samenwerking juridisch vastgelegd.

De deelnemingsovereenkomst regelt:

  • Het openen van een rekening-courant waaruit SVn de lening verstrekt. Ook behandelen wij de aanvraag van de geldnemer en verzorgen wij de verdere afhandeling en administratie.
  • Welke rente SVn vergoedt c.q. in rekening brengt.
  • Op welke momenten SVn de rente uitbetaalt.
  • Op welke momenten SVn de beheerkosten in rekening brengt.
  • De opzegtermijn en opvraagbaarheid van gelden.

Aan het sluiten van de deelnemingsovereenkomst zijn geen kosten verbonden.