JESSICA-fondsen

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is opgericht om welvaartsverschillen binnen de Europese Unie te verkleinen. Nederland zet gelden uit het fonds in om regionale concurrentiekracht te versterken en de werkgelegenheid te vergroten.

Een onderdeel van EFRO is JESSICA (Joined European Support for Sustainable Investment in City Areas). JESSICA richt zich specifiek op stedelijke gebieden. Regio's en steden kunnen fondsen oprichten die gelden beschikbaar stellen voor projecten die zorgen voor:

  • Nieuwe innovatieve bedrijvigheid.
  • Duurzame werkgelegenheid.
  • Uitbreiding van het openbaar vervoersnetwerk.
  • Productie van duurzame energie.
  • Een afname van de uitstoot van CO2.
  • Medisch onderzoek en biotechnologie.

 

ED, FRED, SOFIE en het Duurzaamheidsfonds VvE's

 

 

Net als de andere fondsen die door SVn beheerd worden, is hier geen sprake van subsidies; het zijn revolverende fondsen. Geleend geld wordt met rente terugbetaald en komt weer beschikbaar voor nieuwe leningen.

Fonds oprichten met EFRO-gelden?

Gemeenten kunnen investeringsfondsen oprichten waaruit onder bepaalde voorwaarden naast geld van de gemeente zelf ook Europees geld beschikbaar is voor innovatie en duurzame ontwikkelingen in steden.

Ziet u als gemeente mogelijkheden voor het oprichten van een fonds met EFRO-gelden? Of wilt u hierover eens met SVn van gedachten wisselen? Neem contact op met onze manager Fondsontwikkeling Richard Luigjes.

T 31 (0)33 253 95 84

M (0)6 512 137 24

E r.luigjes@svn.nl

Voorbeelden van EFRO-projecten

Bekijk de lopende EFRO-projecten:

Algemene informatie over Europa en Europese fondsen is te vinden op www.europa-nu.nl.

Download de EFRO Handout