Verordening

Leg uw voorwaarden vast

In een verordening legt u alle voorwaarden vast die u als deelnemer van SVn aan een lening stelt. Zo kunt u de regeling afstemmen op uw eigen beleid en/of doelstellingen.

In de verordening staat in ieder geval:

  • Dat de rente voor de lening bestaat uit minimaal de beheersvergoeding. Als de lening consumptief wordt verstrekt, komt hier een percentage van SVn bovenop. U kunt ervoor kiezen daar nog een percentage bovenop te doen.
  • De minimale en maximale looptijd van de lening.
  • De hoogte van het minimale en maximale leenbedrag.
  • Het doel waarvoor de lening wordt ingezet.
  • Het jaarbudget.
  • De te stellen zekerheid (hypotheek of consumptieve akte).
  • Of er gebruik wordt gemaakt van een bouwkrediet.
  • Dat de deelnemingsovereenkomst tussen uw gemeente of provincie en SVn van toepassing is.
  • Dat uw gemeente of provincie de door SVn vastgestelde productspecificaties gebruikt.

Aan het sluiten van de deelnemingsovereenkomst zijn geen kosten verbonden.

Voorbeeld verordening aanvragen